Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga!

(+372) 56 23 9195

 

Õigusabi osutamise valdkonnad:

 

TARBIJAKÄENDUSLEPINGU LÕPPEMISE ERISUSED.
Kas käenduslepingut üldse on võimalik ülesse öelda?

© Claudius Law Office

Levinud on arusaam, et justkui käendusleping on miski, mida ei saagi ülesse öelda ning seda võib Teile kinnitada ka laenuandja.

Ühe VÕIMALUSE annab võlaõigusseaduse § 154, mis sätestab tarbijakäenduslepingu lõppemise erisused.

Tulevase kohustuse tagamiseks sõlmitud TÄHTAJATU tarbijakäenduslepingu võib käendaja igal IGAL AJAL ÜLES ÖELDA.

KUI niisugune leping on TÄHTAJALINE, võib lepingu üles öelda viie aasta möödudes lepingu sõlmimisest.

Oluline on panna tähele, et pärast tarbijakäenduslepingu ülesütlemist jääb käendus ENNE ülesütlemist tekkinud kohustuse eest KEHTIMA.

Lisaks tasub tähele panna järgmist:

Kui näiteks käenduslepingus on lepingu kehtivuse kohta sätestatud, et käendusleping on KEHTIV KUNI laenusaaja poolt võetud põhi- ja kõrvalkohustuste KOHASE TÄITMISENI laenusaaja, käendaja või kolmanda isiku poolt, on leping TÄHTAJATU, sest kohase täitmise kuupäeva saabumine ei ole teada ning lepingu kehtivus SEEGA ei ole seotud laenu tagastamise osamakse viimase kuupäevaga.

Juhul, kui füüsilisest isikust käendaja võtab endale kohustuse käendada põhivõlgniku TULEVIKUS TEKKIVAT KOHUSTUST ja käenduslepingus EI LEPITA KOKKU käenduslepingu KEHTIVUSE TÄHTAJAS, siis võib FÜÜSILISEST ISIKUST käendaja öelda käenduslepingu ÜLES IGAL AJAL.

Näiteks on tihti lepingutes selline punkt:
"Käenduslepingu kohaselt käenduslepinguga võtab käendaja endale laenuandja ees vastutuse KÕIGI laenuandja ja laenusaaja vahelisest laenulepingust ning VÕIMALIKEST laenuandja ja laenusaaja vahel TULEVIKUS SÕLMITAVATES laenulepingutest ja nende lisadest tulenevate nõuete, sealhulgas TINGIMUSLIKE ja TULEVIKUS TEKKIVATE NÕUETE täitmise eest laenulepingus toodud ulatuses".

Tasub tähele panna, et tarbijakäenduse puhul toob käenduslepingu TÜHISUSE kaasa ka KÄENDAJA VASTUTUSE rahalise MAKSIMUMSUMMA KOKKULEPPE PUUDUMINE käenduslepingus.

Alates 05.04.2011 KÕIK füüsilise isikuga sõlmitud käenduslepingud on TARBIJAKÄENDUSLEPINGUD. 05.04.2011 jõustunud võlaõigusseaduse muudatuse tõttu tuleb kõigi füüsilise isikuga sõlmitavate käenduslepingute puhul JÄLGIDA, et need vastaksid tarbijakäenduse regulatsioonile. Regulatsiooni järgimata jätmise tagajärjeks on käenduslepingu TÜHISUS ehk olukord, kus käendaja, vaatamata sõlmitud käenduslepingule, EI VASTUTA võlausaldaja ees põhivõlgniku kohustuse täitmise eest.

Käendusleping on vormivaba, KUID tarbijakäendusleping peab olema KIRJALIKUS VORMIS. Kirjaliku vorminõude järgimata jätmine toob kaasa käenduslepingu TÜHISUSE.

Loomulikult võib iga juhtum olla induviduaalne ning asja lahendamisel tuleb arvestada erinevaid asjaolusid ja läheneda tekkinud olukorrale juhtumipõhiselt.

Sul võib olla küsimusi ka järgnevas:

 • Tarbijakäendusleping
 • Käenduslepingu sõlmimine ja vorm
 • Käendaja vastutus
 • Võlausaldaja teatamiskohustus
 • Käendaja õigus nõuda tagatist või kohustuse täitmist
 • Käendaja vastuväited
 • Kaaskäendajad
 • Kohustuse täitmine käendaja poolt
 • Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu
 • Solidaarne vastutus ja regressnõue
 • Käenduse lõppemine
 • Garantii andmine
 • Lepingu tõlgendamine
 • Võlatunnistus
 • Tüüptingimustega lepingu kehtivus
 • Tüüptingimuse tühisus
 • Ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste kasutamise lõpetamise nõue
 • Tarbija lepingueelne teavitamine
 • Taganemisõigus
 • Taganemise mõju tarbijakrediidilepingule
 • Solidaarvõlgniku tagasinõude aegumine
 • Kohustuse ennetähtaegne täitmine
 • Rahalise kohustuse täitmise viis
 • Intress võlasuhtes ja viivis
 • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral
 • Rikkumise vabandatavus
 • Taganemine ja ülesütlemine õiguskaitsevahendina
 • Kohustuse täitmise takistused
 • Käenduse ja garantii andmine
 • Nõuete ja kohustuste üleminek
 • Käsiraha ja leppetrahv

 

Claudius Ōigusbüroo juristid vastavad Teie küsimustele e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kaudu.

Küsi julgesti ja lase endal elada rahuliku südamega!

www.claudiuslaw.com
Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga!
‼ (+372) 56 23 9195, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Käenduslepingu ülesse ütlemine

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.